MariaP ARBETSMILJÖKONSULT EFFEKTIVISERAR ERT FÖRETAGS ARBETSMILJÖARBETE

Här kan ni läsa allt om de tjänster som MariaP arbetsmiljökonsult erbjuder!

Om MARIAP

MariaP hjälper företag att effektivisera och förbättra sitt arbetsmiljöarbete
Allt som är värt att veta om MariaP

MariaP arbetsmiljö arbetar med allt ifrån att bistå vid skyddsronder till att genomföra arbetsmiljö utredningar med riskanalyser och åtgärdsplaner. Utredningarna fokuserar på psykosociala arbetsmiljöfaktorer, fysisk arbetsmiljö och skyddsfaktorer.

MariaP skriver om arbetsmiljö

Vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Mariap bloggar om arbetsmiljö